โครงการ


ปีงบประมาณ :
บาสโลปชุมชนอยู่เจริญ ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
บาสโลปชุมชนเปรมปรีดิ์ ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
บาสโลป สินสมุทร ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
แอโรบิกแดนซ์เปรมปรีดิ์ ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
แอโรบิค สวนสาธารณะ ซอยรังสิต - ปทุมธานี 8 ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ออกกำลังกายด้วยโยคะเทศบาลนครรังสิต ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ไลน์แดนซ์ริมคลองรังสิต ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุสร้างบุญ ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200 ปี2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 5 ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 2567 เอื้ออาทรรังสิตคลอง1
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุไต่ฮงกง ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุศูนย์การค้ารังสิต ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 4 ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
โยคะเพื่อสุขภาพ 2567 เอื้ออาทรรังสิตคลอง1
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
เต้นแอโรบิคชุมชนบ้านฟ้าลากูน ปีงบประมาณ 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสูงวัย สุขภาพดี ชีวีมีสุข
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ ชมฟ้า-วรางกูล ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 6 ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ชุมชนซอย 83 ปี2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 1 ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
นาฏลีลานครรังสิต ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
โยคะอยู่เจริญ 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ลีลาศเพื่อสุขภาพ จันทร์-อังคาร ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ลีลาศเพื่อสุขภาพ 200 ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
โยคะเพื่อสุขภาพ200ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 27 สิงหาคม 2567
แฮปปี้โยคะ 03 ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ลีลาศเพื่อสุขภาพ 100 ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ไท้เก๊กไม้พองสร้างสุขภาพปี 2567​
ช่วงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึง 30 สิงหาคม 2567
ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
สร้างเสริมสุขภาพช่องปากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง
ช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 15 กันยายน 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 3 ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
พิลาทิสเพื่อสุขภาพ ปี 2567
ช่วงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ประชาธิปัตย์สานใจห่วงใยผู้สูงวัยฟันดี ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 15 กันยายน 2567
ไลน์แดนซ์ สาวน้อย200ปี ชุมชนรัตนโกสินทร์ 2567
ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ป้องกันและควบคุมโรค ปี 2567
ช่วงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึง 15 กันยายน 2567
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
วัยทำงานสดใส ไม่ Burnout 2567
ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 15 กันยายน 2567
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต