คณะผู้บริหารเทศบาลนครรังสิต
ร.ต.อ.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง
นายกเทศมนตรีนครรังสิต

นายชยุต สินพูนภักดิ์
รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต

นายวรรณชัย อิทธิมณีสิริ
รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต