คณะผู้บริหารเทศบาลนครรังสิต
ร.ต.อ.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง
นายกเทศมนตรีนครรังสิต

นายธนเดช ศรีเพ็ชร์
รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต

นายชยุด สินพูนภักดิ์
รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต

นายวรรณชัย อิทธิมณีสิริ
รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต