ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอนุมัติ

โครงการออกกำลังกาย

สุขภาพดีที่100ปี
วันจันทร์ ,พุธ ศุกร์. เวลา 14. 00-15. 00 น.
สถานที่ :  อาคาา 100 ปี เมืองธัญญบุรีเทศบาลนครรังสิต
พิกัด Google Map
รักนะโยคะ ปี 64
ทุกวัน จันทร์ เวลา 16.30-17.30 น.
ทุกวัน อังคาร เวลา 16.30-17.30 น.
ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 16.30-17.30 น.
สถานที่ :  ห้องประชุมจงกลนี ชั้น 11 เทศบาลนครรังสิต
พิกัด Google Map
นาฏลีลาเพื่อสุขภาพดี(2)
ทุกวันอังคาร เวลา 11.00-12.00 น.
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
ทุกวันศุกร์ เวลา 11.00-12.00 น.
สถานที่ :  หอประชุมอาคาร 100 ปี เมืองธัญบุรี
พิกัด Google Map
ไลน์แดนซ์-บาสโลบ ศูนย์ 3 ปี 2/2
วันอังคาร เวลา 16.00 - 17.00 น. , วันพุธ และ วันศุกร์ เวลา 15.00 - 16.00 น.
สถานที่ :  ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์) ซอยรังสิต-นครนายก 10
พิกัด Google Map
นาฏลีลาศ-นาฏลีลา ศูนย์ 3 ปี 1/2
วันอังคาร เวลา 17.00 - 18.00 น. , วันพุธ และ วันศุกร์ เวลา 16.00 - 17.00 น.
สถานที่ :  ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์) ซอยรังสิต-นครนายก 10
พิกัด Google Map
แฮปปี้โยคะ64/2

สถานที่ :  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต
พิกัด Google Map
รวมใจไลน์แดนซ์ 100ปี 64
เวลา 10.00น.-11.00น.
สถานที่ :  หอประชุมอาคาร 100ปี
พิกัด Google Map
เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 2564
17.30 - 18.60 น.
สถานที่ :  บริเวณสนามกีฬากลางหมู่บ้าน (ตั้งอยู่ระหว่างอาคารที่ 28 และ 29)
พิกัด Google Map
เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ชุมชนซอย 83
ทุกวันวันจันทร์ เวลา 17.30 - 18.30 น.
วันพุธ เวลา 17.30 - 18.30 น.
วันศุกร์ เวลา 17.30 - 18.30 น.
สถานที่ :  อาคารเอนกประสงค์ชุมชนซอย 83
พิกัด Google Map
รำไทย แอนด์ ไลน์แดนซ์
ทุกวันพุธ เวลา 17.30-18.30น.
ทุกวันเสาร์ เวลา 11.00 - 12.00 น.
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00 - 12.00 น.
สถานที่ :  ศาลาประชาคมชุมชนร่วมมิตร
พิกัด Google Map
กลุ่มแอโรบิกเพื่อสุขภาพช้างทอง
วันจันทร์ เวลา 17:30น. - 18:30น.
วันพุธ เวลา 17:30น. - 18:30น.
วันศุกร์ เวลา 17:30น. - 18:30น.
สถานที่ :  หมู่บ้านช้างทอง ซอย 37
พิกัด Google Map
ชมรมโยคะเพื่อสุขภาพ ชุมชนตลาดรังสิต
ทุกวันจันทร์ เวลา 17.00-18.00 น.
ทุกวันวันพุธ เวลา 17.00-18.00 น.
ทุกวันศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น.
สถานที่ :  หอประชุมโรงเรียนประชาธิปัตย์ ห้องลีลาวดี
พิกัด Google Map
เต้นแอโรบิคชุมชนบ้านฟ้าลากูน
ทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 - 18.00 น.
ทุกวันวันอาทิตย์ เวลา 17.00 - 18.00 น.
สถานที่ :  ลานกิจกรรม ชุมชนบ้านฟ้าลากูน
พิกัด Google Map
ลีลาศเพื่อสุขภาพ 100 ปี
ทุกวัน จันทร์ เวลา 13.00-14.00 น.
ทุกวัน อังคาร เวลา 13.00-14.00 น.
ทุกวัน พุธ เวลา 11.00-12.00 น.

สถานที่ :  อาคารหอประฃุม 100 ปี ธัญบุรี
พิกัด Google Map
อบรมเชิงปฏิบัติการวอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ โรงเรียนธัญบุรี
วันจันทร์ เวลา 16.00 - 19.00 น.
วันพุธ เวลา 16.00 - 19.00 น.
วันศุกร์ เวลา 16.00 - 19.00 น.
วันที่ 7 ตุลาคม 256
3 –5 พฤษภาคม 2564
สถานที่ :  โรงเรียนธัญบุรี
พิกัด Google Map
อบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนธัญบุรี
เวลา 15.30 – 18.30 น.
สถานที่ :  สนามกีฬาฟุตบอล และลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนธัญบุรี
พิกัด Google Map
ส่งเสริมสุขภาพไลน์แดนซ์สุขภาพดี ชมฟ้า - วรางกูล
ทุกวันอังคาร เวลา 18.00 - 19.00 น.
ทุกวันพุธ เวลา 18.00 - 19.00 น.
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 - 19.00 น.
สถานที่ :  ลานกีฬา ชุมชนชมฟ้า - วรางกูล
พิกัด Google Map
สุขภาพดีด้วยนาฏลีลา ปี 2
ทุกวันจันทร์ เวลา 14.00 - 15.00 น.
ทุกวันพุธ เวลา 14.00 - 15.00 น.
ทุกวันศุกร์ เวลา 14.00 - 15.00 น.
สถานที่ :  ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการเทศบาลนครรังสิต (เทศบาลเก่า) ซอย 10/1
พิกัด Google Map
ลีลาศเพื่อสุขภาพ จันทร์ อังคาร พุธ
วันจันทร์ เวลา 13.00 - 14.00 น.
วันอังคาร เวลา 10.00 - 11.00 น.
วันพุธ เวลา 10.00 - 11.00 น.

สถานที่ :  เทศบาลนครรังสิต ชั้น 10 หลังใหม่
พิกัด Google Map
แอโรบิค ฮาเฮ ซ. รังสิต ปทุมธานี 8
ทุกวันจันทร์ เวลา 18.00 - 19.00 น.
ทุกวันอังคาร เวลา 18.00 - 19.00 น.
ทุกวันพุธ เวลา 18.00 - 19.00 น.
สถานที่ :   สวนสาธารณะ ซอยรังสิต - ปทุมธานี 8
พิกัด Google Map
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันยาเสพติดด้วยฟุตซอล
วัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 น.-18.30 น.
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
สถานที่ :  โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
พิกัด Google Map
ลีลาศ เสาร์ อาทิตย์ 200 ปี
ทุกวัน เสาร์ เวลา 13.00-14.00 น.
ทุกวัน อาทิตย์ เวลา 10.00-11.00 น.
สถานที่ :  ศูนย์การเรียนรู้เทษบาลนครรังสิต (หลังเก่า ซอย ๑๐/๑)
พิกัด Google Map
โยคะเพื่อสุขภาพ200ปี
ทุกวันอังคาร เวลา17.00-18.00 น.
ทุกเสาร์ เวลา17.00-18.00 น.
ทุกอาทิตย์ เวลา17.00-18.00 น.
สถานที่ :  ห้องชั้นล่างของศูนย์การเรียนรู้ฯ(เทศบาลเก่า) ซอย10/1
พิกัด Google Map
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.00 - 19.00 น.
ทุกวันจันทร์ เวลา 18.00 - 19.00 น
ทุกวันอังคาร เวลา 18.00 - 19.00 น
สถานที่ :  สนามเด็กเล่นหมู่บ้านเปรมปรีด์ ซอย 10
พิกัด Google Map
บาสโลป รังสิตนิมิตรใหม่
ทุกวัน จันทร์ เวลา 18.00-19.00 น.
ทุกวัน อังคาร เวลา 18.00-19.00 น.
ทุกวัน พุธ เวลา 18.00-19.00 น.
สถานที่ :  ลานแอโรบิคชุมชนรังสิตนิมิตรใหม่
พิกัด Google Map
สุขภาพดี ด้วยบาสโลป กับชุมชนอยู่เจริญ
ทุกวันอังคาร เวลา 18.00 - 19.00 น.
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 - 19.00 น.
ทุกวันเสาร์ เวลา 18.00 - 19.00 น.
สถานที่ :  ลานแอโรบิคชุมชนอยู่เจริญ
พิกัด Google Map
บาสโลป สินสมุทร
ทุกวันวันจันทร์ เวลา 18.00 -19.00 น
ทุกวันอังคาร เวลา 18.00 -19.00 น
ทุกวันพุธ เวลา 18.00 -19.00 น
สถานที่ :  ลานออกกำลังกายแอโรบิคของชุมชนสินสมุทร
พิกัด Google Map
ออกกำลังกายด้วยวิธีบาสโลปชุมชนเปรมปรีดิ์
ทุกวันพุธ เวลา 18.00 -19.00 น.
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 -19.00 น.
ทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 -19.00 น.
สถานที่ :  สนามเด็กเล่นเปรมปรีดิ์ ซอย 10
พิกัด Google Map
ไท้เก๊กสุขภาพด้วยไม้พอง
ทุกวัน จันทร์ เวลา 16.00-18.00 น.
ทุกวัน อังคาร เวลา 16.00-18.00 น.
ทุกวัน ศุกร์ เวลา 16.00-18.00 น.
สถานที่ :  ณ.สถานที่ฝั่งลานจอดรถห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารสำนักงานเทศบาลนครรังสิต
พิกัด Google Map

กิจกรรมกองทุน

ติดตามผลการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) จังหวัดปทุมธานี
นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ร่วมประเมินติดตามผลการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) โดยคณะการติดตามประเมินผล ระดับอำเภอและจังหวัด

เอกสาร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

ปักหมุดพื้นที่โครงการ

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต