ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอนุมัติ

โครงการออกกำลังกาย

อบรมเชิงปฏิบัติการบาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ โรงเรียนธัญบุรี
16.00 น. ถึง 19.00 น.
สถานที่ :  โรงเรียนธัญบุรี
พิกัด Google Map
รำไทย แอนด์ ไลน์แดนซ์
วันพุธ วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 11.00 - 12.00 น.
สถานที่ :  ศาลาประชาคมชุมชนร่วมมิตร
พิกัด Google Map
เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 2565 เอื้ออาทรรังสิตคลอง1
ทุกวันศุกร์ เวลา 17.30 น.- 18.30 น.
ทุกวันเสาร์ เวลา 17.30 น. -18.30 น.
ทุวันอาทิตย์ เวลา 17.30 น.-18.30 น.
สถานที่ :  บริเวณสนามกีฬากลางหมู่บ้าน (ตั้งอยู่ระหว่างอาคาร 28 และ อาคาร 29)
พิกัด Google Map
อบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนธัญบุรี
วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 15.40 – 18.40 น.
สถานที่ :  สนามกีฬาฟุตบอล และลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนธัญบุรี
พิกัด Google Map
การรำไม้พองด้วยไท้เก๊ก
ทุกวันจันทร์ เวลา 15.30-18.00 น.
ทุกวันอังคาร เวลา 15.30-18.00 น.
ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30-18.00 น.
สถานที่ :  ณ.ลานจอดรถชั้น 10 เทศบาลนครรังสิต
พิกัด Google Map
ลีลาศเพื่อสุขภาพ 100 ปี
ทุกวัน จันทร์ เวลา 13.00-14.00 น.
ทุกวัน อังคาร เวลา 13.00-14.00 น.
ทุกวัน พุธ เวลา 11.00-12.00 น.

สถานที่ :  อาคารหอประชุม 100 ปี ธัญบุรี
พิกัด Google Map
อบรมเชิงปฏิบัติการวอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ โรงเรียนธัญบุรี
ในวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 28 มีนาคม 2565 2564 จำนวน 60 วัน ในเวลา 16.00 – 19.00 น.
สถานที่ :  โรงเรียนธัญบุรี
พิกัด Google Map
อบรมเชิงปฏิบัติการฟุตซอลเพื่อสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนธัญบุรี
ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 16.30 -19.30 น.
สถานที่ :  โรงเรียนธัญบุรี
พิกัด Google Map
ไลน์แดนซ์ริมคลองรังสิต ปี 1
ทุกวันอังคาร เวลา 18.00-19.00 น.
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00-19.00 น.
ทุกวันเสาร์ เวลา 18.00-19.00 น.
สถานที่ :  ลานออกกำลังกายริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์
พิกัด Google Map
ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป ศูนย์การเรียนรู้ 2565
ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 - 14.00 น.
ทุกวันพุธ เวลา 10.00 - 11.00 น.
ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 - 14.00 น.
สถานที่ :  ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการเทศบาลนครรังสิตอาคารสำนักงานเก่าซอย 10/1 ชั้น 2 ห้องฝึกอาชีพ
พิกัด Google Map
สุขภาพดีด้วยนาฏลีลา ปี 3
ทุกวันจันทร์ เวลา 14.00 - 15.00 น.
ทุกวันศุกร์ เวลา 14.00 - 15.00 น.
ทุกวันวันพุธ เวลา 11.00 - 12.00 น.
สถานที่ :  ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการเทศบาลนครรังสิต (เทศบาลเก่า)
พิกัด Google Map
ไลน์แดนซ์-บาสโลบ ศูนย์ 3 ปี 3
วันอังคาร เวลา 16.00 - 17.00 น. , วันพุธ และ วันศุกร์ เวลา 15.00 - 16.00 น.
สถานที่ :  ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์) ซอยรังสิต-นครนายก 10
พิกัด Google Map
นาฏลีลาศ-นาฏลีลา ศูนย์ 3 ปี 2
วันอังคาร เวลา 17.00-18.00 น. , วันพุธ และ วันศุกร์ เวลา 16.00-17.00 น.
สถานที่ :  ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์) ซอยรังสิต-นครนายก 10
พิกัด Google Map
100 ปี นาฏลีลาและลีลาศ ปี 65
ทุกวันอังคาร เวลา 11.00-12.00 น.
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
ทุกวันศุกร์ เวลา 11.00-12.00 น.
สถานที่ :  หอประชุมอาคาร 100 ปี เมืองธัญบุรี
พิกัด Google Map
การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
ทุกวันจันทร์,วันพุธ และวันศุกร์
เวลา 09.00 น.-09.30 น. นักเรียนที่มีภาวะโชนาการเกินจะมีการออกกำลังกายก่อนเข้าห้องเรียน
สถานที่ :  โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
พิกัด Google Map
100ปี รวมใจไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป (ปี 65)
เวลา 10.00น.-11.00น.
สถานที่ :  หอประชุมอาคาร 100ปี
พิกัด Google Map
การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)
ทุกวันจันทร์,วันพุธ และวันศุกร์
เวลา 09.00 น.-09.30 น. นักเรียนที่มีภาวะโชนาการเกินจะมีการออกกำลังกายก่อนเข้าห้องเรียน
สถานที่ :  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)
พิกัด Google Map
ลีลาศเพื่อสุขภาพ 200 ปี
ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-11.00 น.
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-11.00 น.
สถานที่ :  ศูนย์การเรียนรู้เทษบาลนครรังสิต (หลังเก่า ซอย ๑๐/๑)
พิกัด Google Map
ลีลาศเพื่อสุขภาพ จันทร์-อังคาร-พุธ
วันจันทร์ เวลา 13.00 - 14.00 น.
วันอังคาร เวลา 10.00-11.00 น.
วันพุธ เวลา 10.00 - 11.00 น
สถานที่ :  เทศบาลนครรังสิต ชั้น10(ลานจอดรถ)
พิกัด Google Map
โยคะเพื่อสุขภาพ200ปี
ทุกวันอังคาร เวลา17.00-18.00 น.
ทุกเสาร์ เวลา17.00-18.00 น.
ทุกอาทิตย์ เวลา17.00-18.00 น.
สถานที่ :  ห้องชั้นล่างของศูนย์การเรียนรู้ฯ(เทศบาลเก่า) ซอย10/1
พิกัด Google Map
รักนะโยคะ
ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี เวลา 16.30-17.30 น.
สถานที่ :  ห้องศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป ชั้น 9 เทศบาลนครรังสิต
พิกัด Google Map
บาสโลป รังสิตนิมิตรใหม่
ทุกวันจันทร์ เวลา 18.00-19.00 น.
ทุกวันอังคาร เวลา 18.00-19.00 น.
ทุกวันพุธ เวลา 18.00-19.00 น.
สถานที่ :  ลานแอโรบิคชุมชนรังสิตนิมิตรใหม่
พิกัด Google Map
แอโรบิค สวนสาธารณะ ซอยรังสิต - ปทุมธานี 8
ทุกวัน จันทร์ อังคาร พุธ เวลา 18.00 - 19.00 น.
สถานที่ :  สวนสาธารณะ ซอยรังสิต ปทุมธานี 8
พิกัด Google Map
บาสโลป สินสมุทร
ทุกวันจันทร์ เวลา 18.00 -19.00 น
ทุกวันอังคาร เวลา 18.00 -19.00 น
ทุกวันพุธ เวลา 18.00 -19.00 น
สถานที่ :  ลานออกกำลังกายแอโรบิคของชุมชนสินสมุทร ในวันจันทร์ อังคาร พุธ เวลา 18.00 -19.00 น
พิกัด Google Map
แอโรบิค เปรมปรีดิ์
ทุกวันอาทิตย์ จันทร์ อังคาร 18.00 - 19.00 น.
สถานที่ :  สนามเด็กเล่นหมู่บ้านเปรมปรีด์ ซอย 10
พิกัด Google Map
บาสโลปเปรมปรีดิ์
ทุกวัน พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 18.00 -19.00 น.
สถานที่ :   สนามเด็กเล่นเปรมปรีดิ์ ซอย 10
พิกัด Google Map
เต้นแอโรบิคชุมชนบ้านฟ้าลากูน
ทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 - 18.00 น.
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.00 - 18.00 น.
สถานที่ :  ลานกิจกรรม ชุมชนบ้านฟ้าลากูน
พิกัด Google Map
โยคะอยู่เจริญ 65
ทุกวันอังคาร เวลา 10:00-11:00 น
ทุกวันพฤหัสฯ เวลา 10:00-11:00 น
ทุกวันเสาร์ เวลา 10:00-11:00 น
สถานที่ :  ศาลาอเนกประสงค์ของชุมชนอยู่เจริญ ทุกวันอังคาร เวลา 10:00-11:00 น. ทุกวันพฤหัสฯ เวลา 10:00-11:00 น. ทุกวันเสาร์ เวลา 10:00-11:00 น.
พิกัด Google Map

กิจกรรมกองทุน

เอกสาร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

ปักหมุดพื้นที่โครงการ

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต