ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม


โครงการตรวจคัดกรองปัญหาด้านสายตา
โครงการตรวจคัดกรองปัญหาด้านสายตา และแก้ไขปัญหาสายตาให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครรังสิต เวลา 08.30 - 14.00 ณ ห้องประชุมหงส์มังกร อาคารจอดรถ ชั้น 12 สำนักงานเทศบาลนครรังสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอนุมัติ

โครงการออกกำลังกาย

ไลน์แดนซ์เสนาวิลล่า 91 ปี 2567
ทุกวันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ เวลา 16.30 น. - 17.30 น. รวม 72 ชั่วโมง เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567
สถานที่ :  สนามหน้าหมู่บ้านเสนาวิลล่า 91
พิกัด Google Map
ไลน์แดนซ์ สาวน้อย200ปี ชุมชนรัตนโกสินทร์ 2567
จันทร์ เวลา 17.30 -18.30 น.
พุธ เวลา 17.30 -18.30 น.
ศุกร์ เวลา 17.30 -18.30 น.
สถานที่ :  ลานแอโรบิคหน้าห้องฟิตเนส ซ.10/1
พิกัด Google Map
ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป ปี 2567
อังคาร เวลา 10.00 - 11.00 น.
พุธ เวลา 10.00 - 11.00 น.
ศุกร์ เวลา 10.00 - 11.00 น.
สถานที่ :  ห้องกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการเทศบาลนครรังสิต (เทศบาลเก่า) ซอยรังสิต-ปทุมธานี 10 ซอย 9-10
พิกัด Google Map
พิลาทิสเพื่อสุขภาพ ปี 2567
จันทร์ เวลา 17.00 - 18.00 น
พุธ เวลา 17.00 - 18.00 น
ศุกร์ เวลา 17.00 - 18.00 น
สถานที่ :  ห้องโยคะฟิตเนส มบ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี
พิกัด Google Map
ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ปี 2567
อังคาร เวลา 17.00 น. ถึง 18.00 น.
พุธ เวลา 17.00 น. ถึง 18.00 น.
ศุกร์ เวลา 17.00 น. ถึง 18.00 น.
สถานที่ :  ลานกลางน้ำเสร็จพ่อ ร. 5 ( ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ )
พิกัด Google Map
ไท้เก๊กไม้พองสร้างสุขภาพปี 2567​
จันทร์ เวลา 15.30 น.-18.00 น.
อังคาร เวลา 15.30 น.-18.00 น.
ศุกร์ เวลา 15.30 น.-18.00 น.
สถานที่ :   ณ. ลานจอดรถชั้น10 เทศบาลนครรังสิต
พิกัด Google Map
ลีลาศเพื่อสุขภาพ 100 ปี 2567
จันทร์ เวลา 10.00-11.00 น.
อังคาร เวลา 10.00-11.00 น.
พฤหัส เวลา 10.00-11.00 น.

สถานที่ :  ห้องจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ หอประชุม 100 ปี
พิกัด Google Map
แฮปปี้โยคะ 03 ปี 2567
พุธ เวลา 17.00-18.00 น.
พฤหัสบดี เวลา 17.00-18.00 น.
ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น.
สถานที่ :  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต
พิกัด Google Map
โยคะเพื่อสุขภาพ200ปี 2567
อังคาร เวลา 17.00-18.00 น.
เสาร์ เวลา17.00-18.00 น.
อาทิตย์ เวลา17.00-18.00 น.
สถานที่ :  ห้องชั้นล่างของศูนย์การเรียนรู้ฯ(เทศบาลเก่า) ซอย10/1
พิกัด Google Map
ลีลาศเพื่อสุขภาพ 200 ปี 2567
เสาร์ เวลา 10.00-11.00 น.
อาทิตย์ เวลา 10.00-11.00 น.

สถานที่ :  ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครรังสิต (หลังเก่า ซอย ๑๐/๑)
พิกัด Google Map
ลีลาศเพื่อสุขภาพ จันทร์-อังคาร ปี 2567
วันจันทร์ เวลา 13.00 - 14.00 น.
วันอังคาร เวลา 10.00-11.00 น.

สถานที่ :  เทศบาลนครรังสิต ชั้น10(ลานจอดรถ)
พิกัด Google Map
โยคะอยู่เจริญ 2567
ทุกวันอังคาร เวลา 10:00-11:00 น
ทุกวันพฤหัสฯ เวลา 10:00-11:00 น
ทุกวันเสาร์ เวลา 10:00-11:00 น
สถานที่ :  ศาลาอเนกประสงค์ของชุมชนอยู่เจริญ
พิกัด Google Map
นาฏลีลานครรังสิต ปี 2567
ทุกวัน อังคาร เวลา 11.00 - 12.00 น.
ทุกวัน พุธ เวลา 11.00 - 12.00 น.
ทุกวัน ศุกร์ เวลา 11.00 - 12.00 น.
สถานที่ :  ห้องกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการเทศบาลนครรังสิต (เทศบาลเก่า) ซอยรังสิต-ปทุมธานี 10 ซอย 9-10
พิกัด Google Map
เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ชุมชนซอย 83 ปี2567
จันทร์ เวลา 17.30 - 18.30 น.
พุธ เวลา 17.30 - 18.30 น.
ศุกร์ เวลา 17.30 - 18.30 น.
สถานที่ :  อาคารอเนกประสงค์ ชุมขนวอย 83
พิกัด Google Map
เต้นแอโรบิคชุมชนบ้านฟ้าลากูน ปีงบประมาณ 2567
ทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 - 18.00 น.
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.00 - 18.00 น.
สถานที่ :  ลานกิจกรรม ชุมชนบ้านฟ้าลากูน
พิกัด Google Map
โยคะเพื่อสุขภาพ 2567 เอื้ออาทรรังสิตคลอง1
อังคาร เวลา 18.00-19.00 น.
พุธ เวลา 18.00-19.00 น.
พฤหัสบดี เวลา 18.00-19.00 น.
สถานที่ :  บริเวณอาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง1 (ตั้งอยู่ระหว่างอาคารที่ 28 และ 29) (ศูนย์เด็กเล็กเก่า)
พิกัด Google Map
เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 2567 เอื้ออาทรรังสิตคลอง1
ศุกร์ เวลา 18.00 น. - 19.00 น.
เสาร์ เวลา 18.00 น. - 19.00 น.
อาทิตย์ เวลา 18.00 น. - 19.00 น.
สถานที่ :  บริเวณสนามกีฬากลางหมู่บ้าน (ตั้งอยู่ระหว่างอาคารที่ 28 และ 29 )
พิกัด Google Map
ไลน์แดนซ์ริมคลองรังสิต ปี 2567
อังคาร เวลา 18.00-19.00 น.
พฤหัสบดี เวลา 18.00-19.00 น.
เสาร์ เวลา 18.00-19.00 น.
สถานที่ :  ลานออกกำลังกายริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์
พิกัด Google Map
ออกกำลังกายด้วยโยคะเทศบาลนครรังสิต ปี 2567
จันทร์ เวลา 16.30 – 17.30 น.
อังคาร เวลา 16.30 – 17.30 น.
พฤหัสบดี เวลา 16.30 – 17.30 น.
สถานที่ :  ศูนย์การเรียนรู้ดนตรีและนาฎศิลป์ ชั้น 9 อาคารลานจอดรถ เทศบาลนครรังสิต
พิกัด Google Map
แอโรบิค สวนสาธารณะ ซอยรังสิต - ปทุมธานี 8 ปี 2567
สัปดาห์ละ 3 วันๆ 1 ชั่วโมง ทุกวัน จันทร์ อังคาร พุธ เวลา 18.00 - 19.00 น.
สถานที่ :  สวนสาธารณะ ซอยรังสิต ปทุมธานี 8
พิกัด Google Map
แอโรบิกแดนซ์เปรมปรีดิ์ ปี 2567
อาทิตย์ เวลา 18.00 - 19.00 น.
จันทร์ เวลา 18.00 - 19.00 น.
อังคาร เวลา 18.00 - 19.00 น.
สถานที่ :  สนามเด็กเล็ก ซ10
พิกัด Google Map
บาสโลป สินสมุทร ปี 2567
จันทร์ เวลา 18.00 -19.00 น
อังคาร เวลา 18.00 -19.00 น
พุธ เวลา 18.00 -19.00 น
สถานที่ :  ลานจัดกิจกรรมของชุมชนสินสมุทร
พิกัด Google Map
บาสโลปชุมชนเปรมปรีดิ์ ปี 2567
พุธ เวลา 18.00 -19.00 น.
พฤหัสบดี เวลา 18.00 -19.00 น.
ศุกร์ เวลา 18.00 -19.00 น.
สถานที่ :  สนามเด็กเล่นซอย 10 หมู่บ้านเปรมปรีดิ์
พิกัด Google Map
บาสโลปชุมชนอยู่เจริญ ปี 2567
อังคาร เวลา 18.00 - 19.00 น.
พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 19.00 น.
เสาร์ เวลา 18.00 - 19.00 น.
สถานที่ :  สนามเด็กเล่นชุมชนอยู่เจริญ
พิกัด Google Map

กิจกรรมกองทุน

เอกสาร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

ปักหมุดพื้นที่โครงการ

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต