โครงการ สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น


ปีงบประมาณ :
โยคะอยู่เจริญ 65
ช่วงเวลา 3 มกราคม 2565-15 กันยายน 2565
เต้นแอโรบิคชุมชนบ้านฟ้าลากูน
ช่วงเวลา 3 มกราคม 2565-15 กันยายน 2565
บาสโลปเปรมปรีดิ์
ช่วงเวลา 3 มกราคม 2565-15 กันยายน 2565
แอโรบิค เปรมปรีดิ์
ช่วงเวลา 3 มกราคม 2565-15 กันยายน 2565
บาสโลป สินสมุทร
ช่วงเวลา 3 มกราคม 2565-15 กันยายน 2565
บาสโลปชุมชนอยู่เจริญ
ช่วงเวลา 3 มกราคม 2565-15 กันยายน 2565
แอโรบิค สวนสาธารณะ ซอยรังสิต - ปทุมธานี 8
ช่วงเวลา 3 มกราคม 2565-15 กันยายน 2565
บาสโลป รังสิตนิมิตรใหม่
ช่วงเวลา 3 มกราคม 2565-15 กันยายน 2565
ไลน์แดนซ์ สาวน้อย200ปี
ช่วงเวลา 3 มกราคม 2565-15 กันยายน 2565
รักนะโยคะ
ช่วงเวลา 3 มกราคม 2565-15 กันยายน 2565
โยคะเพื่อสุขภาพ200ปี
ช่วงเวลา 3 มกราคม 2565-15 กันยายน 2565
ลีลาศเพื่อสุขภาพ จันทร์-อังคาร-พุธ
ช่วงเวลา 3 มกราคม 2565-15 กันยายน 2565
คุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2564-15 กันยายน 2565
ลีลาศเพื่อสุขภาพ 200 ปี
ช่วงเวลา 3 มกราคม 2565-15 กันยายน 2565
แฮปปี้โยคะ65
ช่วงเวลา 1 กุมภาพันธ์ 2565-15 กันยายน 2565
100ปี รวมใจไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป (ปี 65)
ช่วงเวลา 3 มกราคม 2565-15 กันยายน 2565
การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
ช่วงเวลา 1 พฤษภาคม 2565-31 กรกฎาคม 2565
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
ช่วงเวลา 2 พฤษภาคม 2565-15 กันยายน 2565
โรงเรียนปลอดโรค โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
ช่วงเวลา 1 มกราคม 2565-15 กันยายน 2565
100 ปี นาฏลีลาและลีลาศ ปี 65
ช่วงเวลา 3 มกราคม 2565-15 กันยายน 2565
นาฏลีลาศ-นาฏลีลา ศูนย์ 3 ปี 2
ช่วงเวลา 3 มกราคม 2565-15 กันยายน 2565
ไลน์แดนซ์-บาสโลบ ศูนย์ 3 ปี 3
ช่วงเวลา 3 มกราคม 2565-15 กันยายน 2565
สุขภาพดีด้วยนาฏลีลา ปี 3
ช่วงเวลา 3 มกราคม 2565-15 กันยายน 2565
ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป ศูนย์การเรียนรู้ 2565
ช่วงเวลา 3 มกราคม 2565-14 กันยายน 2565
ไลน์แดนซ์ริมคลองรังสิต ปี 1
ช่วงเวลา 4 มกราคม 2565-15 กันยายน 2565
โรงเรียนธัญบุรีปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2564-31 กรกฎาคม 2565
ดนตรีบำบัด ชุดกลองยาวยืดอายุหมู่5
ช่วงเวลา 4 มกราคม 2565-14 กันยายน 2565
ลีลาศเพื่อสุขภาพ 100 ปี
ช่วงเวลา 4 มกราคม 2565-14 กันยายน 2565
การรำไม้พองด้วยไท้เก๊ก
ช่วงเวลา 3 มกราคม 2565-15 กันยายน 2565
รำไทย แอนด์ ไลน์แดนซ์
ช่วงเวลา 3 มกราคม 2565-15 กันยายน 2565
ส่งเสริมสุขภาพ นครรังสิต รัตนโกสินทร์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ
ช่วงเวลา 1 ธันวาคม 2564-9 กันยายน 2565
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นครรังสิต รัตนโกสินทร์ และ ศพด.ฯ
ช่วงเวลา 1 ธันวาคม 2564-9 กันยายน 2565
SAFETY HEALTH นครรังสิต รัตนโกสินทร์
ช่วงเวลา 3 มกราคม 2565-15 กันยายน 2565
อบรมการเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ช่วงเวลา 16 พฤษภาคม 2565-15 กันยายน 2565
โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์ ปลอดโรค
ช่วงเวลา 16 พฤษภาคม 2565-15 กันยายน 2565
กำจัดและป้องกันเหานักเรียนโรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์
ช่วงเวลา 16 พฤษภาคม 2565-15 กันยายน 2565
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและก่อนวัยเรียนโรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์
ช่วงเวลา 16 พฤษภาคม 2565-15 กันยายน 2565
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเด็กเล็กและก่อนวัยเรียนโรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์
ช่วงเวลา 16 พฤษภาคม 2565-15 กันยายน 2565
การประเมินและแก้ไขภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและก่อนวัยเรียนโรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์
ช่วงเวลา 16 พฤษภาคม 2565-15 กันยายน 2565
โรงเรียนปลอดโรค โรงเรียนดวงกมล
ช่วงเวลา 17 พฤษภาคม 2565-15 กันยายน 2565
โรงเรียนปลอดภัยโรงเรียนดวงกมล
ช่วงเวลา 17 พฤษภาคม 2565-15 กันยายน 2565
ให้ความรู้การแปรงฟันแห้งอย่างถูกวิธี สำหรับนักเรียนโรงเรียนดวงกมล
ช่วงเวลา 17 พฤษภาคม 2565-15 กันยายน 2565
กำจัดเหานักเรียนโรงเรียนดวงกมล
ช่วงเวลา 3 พฤษภาคม 2565-15 กันยายน 2565
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2564-15 กันยายน 2565
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2564-15 กันยายน 2565
ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2564-15 กันยายน 2565
การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์
ช่วงเวลา 17 พฤษภาคม 2565-15 กันยายน 2565
การป้องกันและกำจัดเหาในนักเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2564-15 ตุลาคม 2565
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2564-15 กันยายน 2565
ส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยบาสเกตบอล โรงเรียนธัญบุรี
ช่วงเวลา 10 มกราคม 2565-15 กันยายน 2565
สว.เสียงใส สุขกาย สบายใจ
ช่วงเวลา 1 มิถุนายน 2565-15 กันยายน 2565
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุไต่ฮงกง ปี 2565
ช่วงเวลา 4 เมษายน 2565-15 กันยายน 2565
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุศูนย์การค้ารังสิตปี 2565
ช่วงเวลา 4 เมษายน 2565-15 กันยายน 2565
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุสร้างบุญปี 2565
ช่วงเวลา 4 เมษายน 2565-15 กันยายน 2565
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 3 ปี 2565
ช่วงเวลา 4 เมษายน 2565-15 กันยายน 2565
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 4 ปี 2565
ช่วงเวลา 4 เมษายน 2565-15 กันยายน 2565
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200
ช่วงเวลา 4 เมษายน 2565-15 กันยายน 2565
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รัตนโกสินทร์กลุ่ม 5
ช่วงเวลา 4 เมษายน 2565-15 กันยายน 2565
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ 1 ปี 2565
ช่วงเวลา 27 เมษายน 2565-26 สิงหาคม 2565
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 6 ปี 2565
ช่วงเวลา 4 เมษายน 2565-15 กันยายน 2565
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 5 ปี 2565
ช่วงเวลา 4 เมษายน 2565-15 กันยายน 2565
เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 2565 เอื้ออาทรรังสิตคลอง1
ช่วงเวลา 8 เมษายน 2565-15 กันยายน 2565
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต