โครงการ สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น


ปีงบประมาณ :
โยคะเพื่อสุขภาพ200ปี
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566
รำไท้​เก๊ก​ลีลาไม้พอง
ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566
คุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 15 กันยายน 2566
ออกกำลังกายบาสโลปเปรมปรีดิ์
ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566
โยคะอยู่เจริญ 2566
ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566
ลีลาศเพื่อสุขภาพ 200 ปี
ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566
ลีลาศเพื่อสุขภาพ จันทร์-อังคาร
ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566
โรงเรียนปลอดโรค โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
ช่วงวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 15 กันยายน 2566
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 15 กันยายน 2566
ลีลาศเพื่อสุขภาพ 100 ปี 2566
ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566
โรงเรียนธัญบุรีปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด
ช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2566
ออกกำลังกายด้วยแอโรบิคชุมชนเปรมปรีดิ์
ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566
ออกกำลังกายบาสโลป สินสมุทร
ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566
รัตนโกสินทร์ฟันดี มีสุข
ช่วงวันที่ 16 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 22 กันยายน 2566
เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ชุมชนซอย83
ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566
ออกกำลังกายบาสโลปกับชุมชนอยู่เจริญ
ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566
ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป ศูนย์การเรียนรู้ 2566
ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566
ออกกำลังกายแอโรบิค สวนสาธารณะ ซอยรังสิต - ปทุมธานี 8
ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566
ไลน์แดนซ์ สาวน้อย200ปี ชุมชนรัตนโกสินทร์
ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566
ออกกำลังกายด้วยโยคะเทศบาลนครรังสิต
ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566
โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์ปลอดโรค
ช่วงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ถึง 3 กรกฎาคม 2566
สุขภาพดีด้วยการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคซอยสายเงิน
ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566
อบรมการเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการโรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์
ช่วงวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ถึง 15 กรกฎาคม 2566
เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 2566 เอื้ออาทรรังสิตคลอง1
ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากโรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์
ช่วงวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 ถึง 16 กรกฎาคม 2566
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์
ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ถึง 12 มิถุนายน 2566
สว.เสียงใส สุขกาย สบายใจ
ช่วงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 15 กันยายน 2565
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์
ช่วงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ถึง 9 มิถุนายน 2566
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากนครรังสิต รัตนโกสินทร์
ช่วงวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ถึง 8 กันยายน 2566
การเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน นครรังสิต รัตนโกสินทร์
ช่วงวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ถึง 8 กันยายน 2566
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์
ช่วงวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ถึง 19 สิงหาคม 2566
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์
ช่วงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ถึง 12 กรกฎาคม 2566
ตรวจคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์
ช่วงวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ถึง 24 มิถุนายน 2566
การป้องกันและกำจัดเหาในนักเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์
ช่วงวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ถึง 5 กรกฎาคม 2566
สร้างเสริมสุขภาพห่างไกลยาเสพติดด้วยฟุตซอล
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 10 กันยายน 2566
รำไทย แอนด์ ไลน์แดนซ์
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 15 กันยายน 2566
แฮปปี้โยคะ03
ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200 ปี2566
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 15 กันยายน 2566
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 4 ปี 2566
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 15 กันยายน 2566
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการปรับMindsetสำหรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษานครรังสิต
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 15 กันยายน 2566
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยนครรังสิต รัตนโกสินทร์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ
ช่วงวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ถึง 8 กันยายน 2566
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุไต่ฮงกง ปี 2566
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 15 กันยายน 2566
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุศูนย์การค้ารังสิตปี 2566
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 15 กันยายน 2566
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุสร้างบุญ ปี 2566
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 15 กันยายน 2566
เฝ้าระวังและป้องกันโรคเหา
ช่วงวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ถึง 8 กันยายน 2566
SAFETY FIRST
ช่วงวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ถึง 8 กันยายน 2566
ป้องกันก่อนแก้ไข รักปลอดภัยในวัยรุ่น
ช่วงวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 1 ปี 2566
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 15 กันยายน 2566
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 6 ปี 2566
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 15 กันยายน 2566
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 5 ปี 2566
ช่วงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึง 15 กันยายน 2566
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 3 ปี 2566
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 15 กันยายน 2566
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านชมฟ้า-วรางกูล ปี 2566
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 15 กันยายน 2566
ให้ความรู้การแปรงฟันแห้งอย่างถูกวิธี สำหรับนักเรียนโรงเรียนดวงกมล
ช่วงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึง 15 กันยายน 2566
โรงเรียนปลอดภัยโรงเรียนดวงกมล
ช่วงวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ถึง 15 กันยายน 2566
ไลน์แดนซ์ริมคลองรังสิต ปี 2
ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566
พิลาทิสเพื่อสุขภาพ
ช่วงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ถึง 28 สิงหาคม 2566
นาฏลีลานครรังสิต ปี 1
ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566
อบรมเชิงปฏิบัติการมนตราบำบัด
ช่วงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ถึง 7 กรกฎาคม 2566
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 3 ปี 2566 (เพิ่มเติม)
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 15 กันยายน 2566
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนเพียรปัญญา
ช่วงวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566
อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัยในโรงเรียนเพียรปัญญา
ช่วงวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ถึง 19 กรกฎาคม 2566
ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) สำหรับนักเรียน โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ช่วงวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ถึง 9 มิถุนายน 2566
กำจัดเหานักเรียนโรงเรียนดวงกมล
ช่วงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566
อบรมแกนนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ
ช่วงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566
ฝึกอบรมการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรังสิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ช่วงวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 15 มิถุนายน 2566
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต