ติดต่อกองทุน


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์/โทรสาร 02-567-1487
Email [email protected]
***สอบถามระบบโปรแกรมกองทุน***
นางสาวสุรภา เศรษฐาผล โทรศัพท์ 02-567-6000 ต่อ 700
ส่งข้อความ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต