ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่าไต ครีอาตินีน ต้องไม่ถึง 1 มก.%
ค่ายูริค ต้องไม่ถึง 7 มก.%
LDL ไขมัน คอเลสเตอรอล ชนิดไม่ดี

ภาพกิจกรรมล่าสุด

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต