รายการข้อมูลถามตอบ

คำถาม :รบกวนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต อยากศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการทำโครงการต่อหนึงโครงการ ต้องมีเอกสารอะไรประกอบบ้าง ทั้งแบบสนับสนุน กลุ่ม/องค์กรประชาชน และแบบหน่วยบริการ ขอเป็นตัวอย่างก็ได้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
คำตอบ :เทศบาลนครรังสิต ดำเนินการตามระเบียบของกองทุนฯเทศบาลนครรังสิต ในหมวด ๗ การสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่วนที่ ๑ ขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับการสนับสนุน สามารถดาวน์โหลด ระเบียบกองทุนฯ เทศบาลนครรังสิต ได้ที่หน้าเว็บ www.fundrangsit.com
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต