ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจเป็นแบบลักษณะผสมผสานระหว่างภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมภาคการพาณิชย์ และการบริการ ในปัจจุบันเทศบาล
นครรังสิตมีการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม การพาณิชย์และภาคการบริการอย่างต่อเนื่อง จึงพบเห็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่อนข้างน้อย

การเกษตร ปัจจุบันภาคการเกษตรในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต ส่วนใหญ่ได้ถูกทดแทน
โดยภาคอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม จำนวนและประเภทสถานประกอบการพาณิชย์และบริการ โรงงานอุตสาหกรรมมีจำนวน ๓ จำพวก ดังนี้

โรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่ ๑ จำนวน ๓ แห่ง 
ลำดับ ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน ประเภทกิจการ โทรศัพท์
บจก.สินใต้ดีเวลลอปเมนท์ ทำผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 0 2992 1215
บจก.ซี เค บรรจุภัณฑ์ ทำกล่องกระดาษ
นายสรดมภ์ แซ่หล่อ ทำประตู-หน้าต่างเหล็ก
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ข้อมูล เดือน กันยายน ๒๕๕๘)

โรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่ ๒ จำนวน ๒๙ แห่ง
ลำดับ ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน ประเภทกิจการ โทรศัพท์
บจก.ตะวันออกฟู้ดอินดัสทรี ทำไส้กรอก แฮม และหมูยอ 5313352,7718
บจก.บุญเจริญโภคภัณฑ์ ทำเต้าหู้ 02-5330118
บจก.บี.พี.ฟูดส์ ทำเต้าหู้ 02-5330941-4
บจก.บี.พี.ฟู้ดส์ ผลิตเต้าหู้หลอด 02-5330941-4
บจก.มังกรทองทรัพย์อำนวยโชค ทำเส้นก๋วยเตี๋ยว 5771707
หจก.มั่นคงถาวร ทำเส้นก๋วยเตี๋ยว 02-5330421
นายชุมพล แม้นเจริญ ทำไอศรีม 02-9947183-4
บจก.โรงน้ำแข็งแสงสูง (รังสิต) ทำน้ำแข็งซอง, ก้อนเล็ก 02-5312992
บจก.เอเซียรังสิต ผลิตน้ำแข็งซอง น้ำแข็งหลอด 958-1515-6
๑๐ หจก.คิงส์วอเตอร์กรุ๊ป ทำน้ำแข็งซอง และน้ำแข็งก้อนเล็ก
๑๑ บจก.มิตรสัมพันธ์การค้า ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก และน้ำดื่มเพื่อบริโภค 5330515
๑๒ นางวิภารัตน์ เทพธัญญะ ผลิตน้ำแข็งหลอด 02-9928554
๑๓ บจก.เยอรมัน คันทรี ผลิตเบียร์ 02-9743225
๑๔ บจก.กรีนสปอต ผลิตน้ำอัดลม นมถั่วเหลือง 02-5330280-9
๑๕ บจก.อุตสาหกรรมสยามฯเท็กไทล์ ทอ ฟอก ย้อมสี พิมพ์ลาย ผ้า 5311284
๑๖ บจก.สยามเส้นใยประดิษฐ์การทอ ทอผ้าและย้อมด้าย 02-5310199
๑๗ บจก.ยูไนเต็ด แอพแพเรล ถักเสื้อไหมพรม 5771624
๑๘ บจก.กรีนเฮาส์โปรดักส์ ผลิตถังบำบัดน้ำเสียและผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กล๊าส
๑๙ บจก.ทีแอนด์เอ็น วูดเฟอร์นิเจอร์ แปรรูปไม้ยางพารา อบไม้ ไม้อัดและไม้ปาร์เก้ 9962101
๒๐ บจก.ทีอาร์พี เฟอร์นิเจอร์ เลื่อยไม้ ทำผลิตภัณฑ์จากไม้ 02-9962104
๒๑ หจก.ค้าไม้ไทย แปรรูปไม้,ไสไม้ 02-5312898
๒๒ นายไพศาล ธัญญาสุวรรณกุล ทำวงกบประตูหน้าต่าง 02-9581509
๒๓ หจก.ธวัชชัยพาเลท ทำลังไม้และที่รองรับสินค้าจากไม้
๒๔ นายประสิทธิ์ เกียรติขจรพันธ์ ทำชิ้นส่วนระหัดวิดน้า 5310510-3302
๒๕ น.ส.ชนิดา ศรีประเสริฐ ทำเครื่องเรือนจากไม้ 02-9872955
๒๖ น.ส.ฌษิฎากาญจน์ ศรีประเสริฐ ทำเครื่องเรือนจากไม้ 02-9872955
๒๗ บจก.เทคโทนิคส์ ซี.เอ็ม ผลิตเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
๒๘ บจก.สหฮวดเม้ง อัดเศษกระดาษ และเศษโลหะ
๒๙ บจก.ยันฮีอุตสาหกิจ พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 02-5330291-4
๓๐ บจก.วัชระอินเตอร์ปริ้นติ้ง เกี่ยวกับการพิมพ์ เช่น ใบปลิว หนังสือ แผ่นพับ 02-9014774
๓๑ บจก.เอส.พี.การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ 02-1593547-8
๓๒ บจก.เจริญศิลป์พริ้นเท็ค พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 02-9961771
๓๓ บจก.เอเซียอุตสาหกรรมปุ๋ยและโรงสีข้าว ผลิตปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ (เชิงผสม) 02-5330152-4
๓๔ นายบุญเลิศ ฉลองชัยเดช ทำแชลแลค 02-5330126
๓๕ บจก.อีโนเวรับเบอร์(ปท.ไทย) ผลิตยางนอกยางในรถจักรยายนต์ 02-9960890
๓๖ บจก.เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง ทำผลิตภัณฑ์ยาง 02-533013
๓๗ บจก.ศิริวรรณเทพรักษ์โลหะยาง ทำล้อยางรถเข็น และชิ้นส่วนโลหะ 02-2215757
๓๘ หจก.พี.วี.เอ็ม.ร่วมกิจสถาพร ทำของใช้จากพลาสติก เช่นกล่องใส่นาฬิกา 02-9741163-5
๓๙ บจก.วีทูเอ็น ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก และของเล่นเด็กจากพลาสติก 02-9965288
๔๐ หจก.พรทิพย์พลาสติก ผลิตถุงพลาสติก 02-9964713
๔๑ นายอมร นันทาภิรมย์ บด ย่อย พลาสติก 02-9961730
๔๒ บจก.ฝาจีบ (มหาชน) ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ฝาขวด เป็นต้น 02-533-0450
๔๓ บจก.ผลิตภัณฑ์วัตถุก่อสร้าง ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 02-5555674
๔๔ บจก.เอส.แอล.สตีล หลอมหล่อเหล็ก 5771096
๔๕ นายสามารถ กลิ่นขจร หล่อหลอม ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
๔๖ บจก.แอ็ทวัน เอ็นจิเนียริ่ง ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 02-9961453-4
๔๗ บจก.เอ็นเอส บลูสโคปไลสาจท์ (ประเทศไทย) ทำหลังคาและฝาผนังจากเหล็ก 02-5249801
๔๘ บจก.โอเรกอน อลูมิเนียม ทำวงกบประตู-หน้าต่าง จากอลูมิเนียม 02-9962111
๔๙ บจก.เอส.เอ็มสหมิตรเอ็นฯ (1998) ทำส่วนประกอบสำหรับเครื่องปรับอากาศ 02-9960321-3
๕๐ บจก.บางกอกแคน แมนูแฟคเจอริ่ง ผลิตกระป๋อง 02-5330275-8
๕๑ บจก.บางกอกแคนแมนนูแฟคเจอริ่ง เคลือบ พิมพ์แผ่นเหล็กแผ่นอลูมิเนียม 02-5330275-8
๕๒ บจก.ฝาจีบ ผลิตฝาจีบ 5330450-9
๕๓ บจก.ซันโก ฟาสเท็ม(ไทยแลนด์) ผลิตน๊อตและดอกสว่าน 02-5169823-5
๕๔ หจก.เจริญชัยโลหะกิจ ทำเครื่องใช้ในครัวจากโลหะ 02-9962323
๕๕ บจก.เทอดศักดิ์กลการ กลึงโลหะ 02-5310528
๕๖ นายสุกิจ ตันสุทธิเวสส์ กลึง เชื่อมโลหะทั่วไป 02-5365510
๕๗ หจก.รังสิตทองพูน เอ็นจิเนียริ่ง กลึง เจาะ กัด ไส เชื่อมโลหะทั่วไป 02-5330212
๕๘ นางนุศรา วีระธรรมโกศล กลึง เจาะ คว้าน กัดเจียร ไส เชื่อมโลหะ 02-5236647
๕๙ บจก.คาเซ็ม แมชชินเนอรี่แอนด์ทูลส์ กลึง กัด เจาะ ไส และเชื่อมโลหะ 02-9582655-6
๖๐ นายวิษณุพงศ์ นิพัทธนานนท์ กลึง เชื่อมโลหะ 0-2533-0891
๖๑ หจก.จุ๊งโฟ เอ็นจิเนีย-ริ่ง (ปทท.) กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะ 02-9818988
๖๒ นายอนุพงษ์ เฉลิมฉัตรวิไล ซ่อมแซมอะไหล่รถแทรกเตอร์,รถบรรทุก,และกลึงโลหะ 081-9103056
๖๓ นายชัยยง พรพัฒนเลิศกุล กลึงเจาะคว้านโลหะ 5312981-2
๖๔ หจก.เค.พี.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน เชื่อมโลหะ ฯ 02-9921347
๖๕ หจก.เค.สมานการช่าง กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะ ฯ 02-992-1251
๖๖ บจก.เอ็ม.ที.โพรดักส์แอนด์ เซอร์วิส เชื่อมโลหะผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์เครื่องจักรฯ 02-5220694
๖๗ นายแสงดำ กลิ่นทิพย์ ทำโครงหลังคารถ
๖๘ นายสุรชัย แก้ววงศ์วัฒนา เช็คปั๊มหัวฉีดรถยนต์ 02-9923460
๖๙ บจก.เอ็ม.ที.ดับบลิว.อินดัสเตรียล ผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 02-5330332
๗๐ นายสุรสิทธิ์ แสงมณี ซ่อมเครื่องยนต์ ผลิตท่อน้ำ 02-5310430
๗๑ บจก.ยูไนเต็ดมอเตอร์เวอร์ค(สยาม)(มหาชน) ซ่อมเครื่องยนต์และรถตัดหญ้า 02-5338090-9
๗๒ บจก.จ.ประเสริฐการช่างรังสิต ซ่อมเครื่องยนต์ และส่วนประกอบเครื่องยนต์ 02-5313162
๗๓ นางศุภวรรณ กาญจนเรืองโรจน์ ทำรถไถนา และผลิตภัณฑ์คอนกรีต 5771355
๗๔ นายชัยยง พรพัฒนเลิศกุล ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร 02-5312981-2
๗๕ บจก.ไทย แคบบิตอลโรล ผลิต/ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมเครื่องจักร
๗๖ หจก.บี.เอ็ด เอ็นจิเเนียริ่ง พาวเวอร์(2549) ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและเครื่องมือ ฯลฯ 02-9970307
๗๗ บจก.แบงค๊อด เซมิซึแมชชีนนิ่งเทคโนโลยี่ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรชิ้นส่วนรถยนต์แม่พิมพ์ 02-9962641-5
๗๘ นางณัฐชานันท์ ธรรมรัตโนทัย ต่อโครงหลังคารถปิกอัพ 02-5317797
๗๙ นางวนิดา ธรรมรัตฌโนทัย ทำโครงหลังคารถยนต์ 5314678
๘๐ บจก.วิคตอรี ออโต้พาร์ทอินดัสตรี้ ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ และเครื่องใช้ ฯลฯ 02-9960378
๘๑ บจก.โฮยาเลนส์ไทยแลนด์ ผลิตเลนส์กระจกสายตา ฯ 9012021-30
๘๒ บจก.คราฟท อาท ทำเครื่องประดับ 02-9582151-6
๘๓ นายวิษณุพงศ์ นิพัทธนานนท์ แบ่งบรรจุก๊าซออกซิเจน 02-5330891
๘๔ นางศิริลักษณ์ ไชยสวัสดิ์ โรงงานห้องเย็นเก็บสินค้า เช่น พริกแห้ง หอม 081-8870779
๘๕ บจก.วอง ฮอนด้าคาร์ส ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ และเคาะพ่นสีรถยนต์ 5337308-9
๘๖ บจก.บี-ควิก ซ่อมแซมรถยนต์ 02-9592124-5
๘๗ บจก.อนุรักษ์ ออโต้รีแพร์เซ็นเตอร์ ซ่อมและพ่นสีรถยนต์ 081-8091955
๘๘ บจก.บริดจสโตน เอ.ซี.ที.(ประเทศไทย) ซ่อมรถยนต์ 02-9920130-1
๘๙ บจก.เจ.วี.บอดี้คาร์เซอร์วิส เคาะพ่นสีรถยนต์
๙๐ นางปราณี บัวอุไร ซ่อมรถยนต์ ตังศูนย์ถ่วงล้อ 5168188
๙๑ นายบุญสม - ตั้งเจริญกิจกุล ซ่อมและทำท่อไอเสียรถยนต์ 02-5313000
๙๒ น.ส.ศรีสมร สุวรรณอิ่มสกุล ซ่อมผ้าเบรครถยนต์ รถบรรทุก 02-5315090
๙๓ บจก.ยูไนเต็ด มอเตอร์เซลส์ ซ่อมรถยนต์ 02-4347832-5
๙๔ บจก.ปทุมธานีฮอนด้า ออโตโมบิล(ฟิวเจอร์พาร์ค) ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์
๙๕ บจก.โตโยต้า เภตรา ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ 02-5676528
๙๖ บจก.บี-ควิก ศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์ 02-9383030-1
๙๗ บจก.โตโยต้า พีเอสเอนเตอร์ไพรซ์ ศูนย์บริการตรวจสอบ ซ่อมรถยนต์ เคาะพ่นสีรถยนต์ 02-5331666
๙๘ บจก.ซุปเปอร์ไลท์ เคลือบผิวผลิตภัณฑ์พลาสติก ฯ 02-5330328
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ข้อมูล เดือน กันยายน ๒๕๕๘)

ข้อมูลสถาบันการเงิน
ลำดับ ชื่อ สาขา หมายเลขโทรศัพท์
อาคารสงเคราะห์ รังสิตคลองสอง 02-996-1352-9
อาคารสงเคราะห์ พิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 02-958-0060
ออมสิน รังสิต 02-531-3072,02-567-5062
ออมสิน ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ชั้น 2 02-958-5498
ออมสิน เมเจอร์รังสิต 02-567-5006-7
ออมสิน เพียวเพลส 02-549-8032,02-549-7546
กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตลาดรังสิต 02-567-1001-3
กรุงไทย จำกัด (มหาชน) บิ๊กซี รังสิต 02-567-4960,02-567-4968
กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น 2) 02-567-4498
๑๐ กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เทศบาลนครรังสิต 02-567-1816-7
๑๑ กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตลาดรังสิต 02-531-3226
๑๒ กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โลตัสรังสิต 02-958-3765
๑๓ กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น 2) 02-958-5865-8
๑๔ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) คลองสอง 02-966-0916-8
๑๕ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เมเจอร์ 02-567-5042,02-567-5046
๑๖ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 02-958-0245-9
๑๗ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ตลาดรังสิต 02-959-0001-9
๑๘ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คลอง 2 02-996-0772-3
๑๙ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 02-958-0971-2
๒๐ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 02-958-6160-4
๒๑ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โลตัส รังสิต 02-567-4536-8
๒๒ ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คลองสอง 02-533-0267-9,02-533-1645
๒๓ ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รังสิต 02-657-0055-6,02-567-5907-8
๒๔ ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โลตัสรังสิต 02-567-4801,02-567-4940
๒๕ ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 02-958-0470,02-958-0749
๒๖ ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 (ชั้น 2) 02-958-5046-7
๒๗ ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บิ๊กซี รังสิต 02-958-5226-7
๒๘ ทหารไทย จำกัด (มหาชน) รังสิต (ถนนพหลโยธิน) 02-959-2090-3
๒๙ ทหารไทย จำกัด (มหาชน) รังสิต-ปทุมธานี 02-958-1007-9, 02-958-1477-8
๓๐ ทหารไทย จำกัด (มหาชน) ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น 2) 02-958-0930-2
๓๑ ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น 1) 02-958-5310-3
๓๒ ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รังสิต 02-531-5893, 02-567-2232
๓๓ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) รังสิต 02-567-1117
๓๔ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น 2) 02-958-5116-9
๓๕ นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) รังสิต 02-567-5808, 02-567-2738-9
๓๖ นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น G) 02-958-0914-5
๓๗ ยูโอบีรัตนสิน จำกัด (มหาชน) ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น G) 02-958-0562-7
๓๘ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธน จำกัด (มหาชน) ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น G) 02-959-0514-8
๓๙ ดีบีเอสไทยธนุ จำกัด (มหาชน) ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 02-958-1007-9
๔๐ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) รังสิต 02-959-2169
๔๑ เกียรตินาคิน ปทุมธานี 02-533-0333
๔๒ ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น 2) 02-958-5276-79
๔๓ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเฮ็ง ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น G) 02-958-0592,02-958-0590
๔๔ ธนาคารอิสลาม ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น B) 02-567-2723-6
๔๕ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น G) 02-567-7146
๔๖ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าท์ เพื่อรายย่อย ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น 2) 02-958-2714
๔๗ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น 2) 02-958-6204-8
๔๘ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ โลตัส รังสิต 02-567-0359,02-567-6698
๔๙ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รังสิต 02-958-0245-9
๕๐ ซิตี้แอดวานซ์ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น 2) 02-958-0821
๕๑ ยูเมะพลัส ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น 2) 02-958-0292
๕๒ เคซีที ฟิวเจอร์ เลานจ์ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น 2) 02-665-5530
๕๓ เคซีที ทัช ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น 2) -
๕๔ ชัวร์ไลฟ์ เทเลคอม ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น 2) -
๕๕ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น B) 02-958-5116-9
๕๖ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ถนนรังสิต-ปทุมธานี 02-567-5808
๕๗ กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพียวเพลส คลอง 2 02-549-9238
๕๘ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ถนนรังสิต-นครนายก(คลอง2) 02-533-1050-1, 0-2966-0916-8
๕๙ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ตลาดรังสิต -
๖๐ ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ตลาดรังสิต 02-697-5454
ที่มา : งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำนักการคลัง (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙)

ลำดับ ชื่อ จำนวนห้อง
โรงแรมสยาม รังสิต 37
โรงแรมปาล์มอินน์ 70
โรงแรมรังสิตพาเลส 60
โรงแรมบิ๊กอินน์ 26
โรงแรมบอสส์โฮเต็ล รังสิต (1993) จำกัด 215
โรงแรมรอยัลอินน์ 2004 จำกัด 39
โรงแรมพาราไดซ์ รีสอร์ท 30
โรงแรมแฮปปี้อินน์ 28
โรงแรมมิตรไพศาล 20
๑๐ โรงแรมพัฒนา 20
๑๑ โรงแรมธาราแกรนด์ รังสิต 79
๑๒ โรงแรมสุขใจ รีสอร์ท 78
รวม 702
   ศูนย์การค้า            จำนวน     12 แห่ง
ร้านค้าต่างๆ จำนวน 2,302 แห่ง
ร้านอาหาร จำนวน 355 แห่ง
โรงภาพยนตร์ จำนวน 26 โรง
ที่มา : งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำนักการคลัง (ข้อมูล เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙)
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต