ภาพกิจกรรม ออกกำลังกายห่างไกลโรคด้วย Line Dance© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต