ภาพกิจกรรม แฮปปี้โยคะ

แฮปปี้โยคะ
ในปัจจุบันการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีนั้น ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นจากประชาชนเกือบทุกเพศทุกวัย จุดประสงค์ในการออกกำลังกายก็มีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล รูปแบบหรือประเภทในการออกกำลังกายก็มึความหลากหลายให้ได้เลือกตามความต้องการ โดยการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วยโยคะ เป็นการออกกำลังกายอีกรูปและโยคาแบบหนึ่งที่มีคนให้ความสนใจและฝึกปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย เพราะนอกจากจะเป็นผลดีต่อร่างกาย เช่น ส่งเสริมการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อ ช่วยให้ข้อต่อต่างๆ ทั่วทั้งร่างกายเคลื่อนไหวได้ดี ไม่เกิดการติดขัด สามารถชะลอความเสื่อมของข้อต่อได้ ทั้งยังมีผลดีต่อจิตใจอีกด้วย เพราะการฝึกโยคะช่วยให้ผ่อนคลาย หายเครียด เพราะการปฏิบัติท่าต่าง ๆ จะเน้นการฝึกจิตให้จดจ่อกับการหายใจเข้า-ออก โดยการออกกำลังกายด้วยโยคะจะต้องมีอุปกรณ์เสริม เช่น เบาะรองโยคะ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันการบาดเจ็บและป้องกันอุบัติเหตุจาการเล่นโยคะ เช่น การทระแทกพื้น การลื่นล้ม เป็นต้น จึงมีความปรหะสงค์จะจัดทำโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยโยคะ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในการออกกำลังกายหันมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต