ภาพกิจกรรม ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนเสนาวิลล่า

ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนเสนาวิลล่า
จพสช. ชุมชนเสนาวิลล่า ดำเนินการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพชุมชนซอยรังสิต นครนายก 21 มาเป็นเวลานานและต่อเนื่อง จากการลงเยี่ยม ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 80 คน มีโรคประจำตัว โรคเรื้อรัง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลในแต่ละเดือน โดยมีการพูดคุยและให้ความรู้ที่บ้าน ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย และมีการตรวจวัดความดันโลหิตด้วย ดังนั้น จพสช.เสนาวิลล่า เห็นความสำคัญของสุขภาพคนในชุมชน จึงจัดทำโครงการให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนเสนาวิลล่า
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต