ภาพกิจกรรม 100 ปี สุขภาพดีด้วยโยคะ

100 ปี สุขภาพดีด้วยโยคะ
การฝึกโยคะ เป็นกิจกรรมที่มีผลต่อการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เพราะเป็นการฝึกที่เป็นการแบกรับน้ำหนักตัว มีการฝึกฝนแบบค่อยเป็นไป ทำให้มีน้ำหนักกดลงไปยังกระดูกและข้อต่อ ทำให้ลดการติดขัดของข้อต่าง ๆ เช่นข้อสะโพกและหัวไหล่มีการทำงานดีขึ้น โยคะช่วยให้ร่างกายมีความอ่อนตัวเพิ่มขึ้นมีผลส่งให้เกิดความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อขา ท่าที่ต้องใช้การทรงตัว จะส่งผลให้ต่อมไร้ท่อต่างๆ หลั่งฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการทำงานของกระดูกสมดุล โยคะช่วยป้องกันอาการของโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุให้กลับมามีสุขภาพที่ดี เช่น ช่วยปรับกระดูกสันหลังที่คดงอให้กลับมามีรูปร่างที่ดีขึ้น โยคะช่วยเพิ่มความสมดุลในการทรงตัวเพื่อป้องกันการหกล้มและลดความเสี่ยงการเกิดกระดูกหัก การฝึกโยคะเป็นการเสริมสร้างให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เสมอ เป็นการดีกว่าการรอให้เกิดการเจ็บป่วยก่อนแล้วจึงมาดูแลรักษาภายหลัง ซึ่งจะทำให้ สิ้นเปลืองงบประมาณในการดูแลรักษา
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต