ภาพกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพนาฎศิลป์ไทยศูนย์5

สร้างเสริมสุขภาพนาฎศิลป์ไทยศูนย์5
ในปัจจุบันนั้นการดูแลสุภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ควรปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงการออกกำลังกายนั้นมีหลายประเภท ทางกลุ่มนาฏศิลป์ไทยศูนย์5 นครรังสิต ได้เล็งเห็นถึงกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่จะทำให้สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ และสุขภาวะทางสังคม
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต