ภาพกิจกรรม การรำมวยจีนด้วยสมาธิไท้เก๊ก

การรำมวยจีนด้วยสมาธิไท้เก๊ก
การรำมวยจีนด้วยสมาธิไท้เก๊กเป็นการออกกำลังกายด้วยการทำสมาธิการตั้งจิตและการเดินลมปราณภายในร่างกาย และยังมีอีกหลายอย่างสำหรับการรำมวยจีนด้วยสมาธิไท้เก๊ก ในการออกกำลังโดยด้านนี้สามารถทำให้มีสุขภาพดีและแข็งแรง ส่งผลให้มีอายุยืนยาว และยังเป็นการออกกำลังกายแบบไม่หักโหมเหมาะสำหรับผู้สูงอายุและยังเล่นได้ทุกกลุ่มทุกวัยและใช้ให้ผลดีในผู้ที่ปฏิบัติถูกต้อง และสม่ำเสมอ ที่สำคัญการรำมวยจีนด้วยสมาธิไท้เก๊กยังสามารถรักษาโรคต่างๆได้ด้วย การรำมวยจีนด้วยสมาธิไท้เก๊กด้วยการเดินลมปราณจากภายในร่างกาย ในการปฏิบัติการรำมวยจีนไท้เก๊กจะมีส่วนประกอบสำคัญ 3 อย่างคือ การบริหารกาย บริหารจิต และบริหารลมปราณ ซึ่งการบริหารทั้ง 3 อย่างนี้จะแตกต่างกันออกไปตามกระบวนท่าใหม่ๆ ทางชุมชนต่างๆที่ได้ฝึกแล้วรู้สึกดีและต้องการฝึกอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเห็นผลในการทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงหายจากโรคภัยที่เป็นอยู่ และยังทำให้ร่างกายโดยทั่ว ๆ ไปมีความสดชื่น จิตใจแจ่มใส จากสถิติผู้บริหารร่างกายสม่ำเสมอจะมีอัตราของการเป็นโรคหัวใจและสมองขาด เลือด การเป็นมะเร็งและการเป็นโรคภูมิแพ้ต่าง ๆ น้อยกว่าผู้ที่ไม่ออกกำลังกายมาก ดังนั้นทางชมรมจึงจัดทำโครงการ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยวิธีรำมวยจีนไท้เก๊กนี้ เพื่อให้ผู้ที่ได้ฝึกอยู่สามารถออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต