ภาพกิจกรรม กำจัดและป้องกันเหาในนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)

กำจัดและป้องกันเหาในนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)
โรคเหาเป็นโรคที่พบกันบ่อยมากในเด็กนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา โดยเฉพาะนักเรียนหญิง เกิดจากการไม่รักษาความสะอาดของร่างกาย เครื่องนอน เป็นโรคที่น่ารังเกียจสำหรับคนทั่วไป และยังทำให้สุขภาพไม่ดี ก่อให้เกิดความรำคาญกับผู้ที่เป็น เนื่องจากมีอาการคันศรีษะ ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต) จึงได้คิดที่จะกระตุ้นความสนใจของเด็กและผู้ปกครองให้ตระหนักถึง ความสะอาดของร่างกาย โดยจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนตระหนักถึงความสะอาดของร่างกายและผลกระทบของการเกิดโรคเหาในนักเรียน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต