ภาพกิจกรรม สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปี2561

สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปี2561
ปัจจุบันนั้นการดูแลสุภาพร่างกายให้แข็งแรงเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง ท้งนี้สุขภาพที่ดีเกิดขึ้นได้จากการออกกำลังกาย และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกายการเต้นไลน์แดนซ์ บาสโลปนั้นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถเต้นได้ทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ หรือวัยสูงอายุ สามารถเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้ ดังนั้นทางกลุ่มคนรักษ์สุขภาพ จึงได้เล็งเห็นในความสำคัญของการออกกำลังกาย ไลน์แดนซ์ บาสโลป จึงได้ทำโครงการ สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปี2561 เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง รวมทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต