ภาพกิจกรรม ส่งเสริมคนรังสิต เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ส่งเสริมคนรังสิต เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงพระชนม์พรรษา 84 ปี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 แม่หลวงของปวงชนชาวไทย และตรงกับสัปดาห์นมแม่โลก ในระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งความสำคัญ ของนมแม่เป็นนมที่เหมาะสมกับทารกตั้งแต่วัยแรกเกิด เป็นช่วงที่ทั้งร่างกายและสมองของเด็กต้องเติบโต โดยปัจจัยสำคัญที่สุดคือ นมแม่ เป็นอาหารที่ดีเลิศเหมาะสมกับทารกตั้งแต่แรกเกิด มีสารอาหารที่เหมาะสมหลายชนิด อาทิ โซเดียม โปตัสเซียม แมกนีเซียม วิตามินเอ บี อี ดี และเค พร้อมทั้งภูมิต้านทานที่ช่วยให้ทารก มีสุขภาพแข็งแรง ประกอบกับ 6 เดือนแรกเป็นช่วงสำคัญในการสร้างรากฐานและการเจริญเติบโตของสมองเด็ก ดื่มนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน จากนมแม่มีผลดีกับลูกและแม่ คือ ลูกได้สารอาหารไปเลี้ยงสมองที่เหมาะสมจากนมแม่มีไขมันชนิดพิเศษคือกรดไขมันไม่อิ่มตัว ดี เอ็น เอ ซึ่งช่วยในการเจริญเติบโตของสมอง ส่วนแม่ลดน้ำหนักได้เร็วและไม่ขาดธาตุเหล็กเพราะมีระยะปลอดประจำเดือนนานขึ้น รวมทั้งทารกที่ได้ดื่มนมจากอกแม่ จะมีความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย เพราะการให้นมแม่แต่ละครั้งต้องมีการโอบกอดลูกแนบอก เกิดความรัก สุขใจ และความอบอุ่น ส่งผลให้เด็กมีความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจ ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย กองสาธารณสุขฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคนรังสิต เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต