ภาพกิจกรรม ตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกและแก้ไขปัญหาสายตา ปี 2560

ตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกและแก้ไขปัญหาสายตา ปี 2560
อาการตามัวในผู้สูงอายุ ดูจะเป็นเรื่องปกติธรรมดา จนหลายๆ คนไม่ได้ให้ความใส่ใจเท่าที่ควร เพราะคิดว่า “ท่านแก่แล้ว หูตาก็ฝ้าฟางเป็นธรรมดา” ซึ่งไม่ควรนิ่งนอนใจ การมองเห็นจุดอยู่หน้าตา, มองเห็นแสงไฟเป็นแสงกระจาย, อาจมองเห็นภาพเป็นสีเหลือง, มองเห็นแสงไฟเป็น 2 ดวงซ้อนกัน หรือมองเห็นพระจันทร์สองดวงหรือหลายดวง อาการดังกล่าวข้างต้น เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ที่จะเป็นสัญญาณเตือนให้รู้ว่า ต้อกระจกอาจจะเริ่มปิดบังความสว่างในการมองเห็นของผู้สูงอายุ โรคต้อกระจก เป็นภาวะที่เลนส์แก้วตาขุ่น แสงจึงผ่านเลนส์เข้าไปยังจอประสาทตาได้น้อยลง หรือบางครั้งการขุ่นนั้น จะก่อให้เกิดการหักเหแสงที่ผิดปกติไปโฟกัสผิดที่ ทำให้จอประสาทตารับแสงได้ไม่เต็มที่ โดยไม่มีอาการอักเสบ หรือเจ็บปวดใดๆ และยิ่งเลนส์แก้วตาขุ่นยิ่งขึ้น การมองเห็นก็จะลดน้อยลงเรื่อยๆ แต่ส่วนใหญ่ต้อกระจกจะเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งสองตา โดยมีอาการอาจรุนแรงที่ไม่เท่ากัน ซึ่งมักเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ แต่เมื่อต้อสุกไม่ได้รับการผ่าตัดจะทำให้ตาบอดไปในที่สุด บางรายอาจกลายต้อหินได้ ซึ่งนอกจะตาบอดยังสร้างความเจ็บปวดทรมานให้กับผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุนครรังสิต เห็นความสำคัญในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่ป่วยเป็นโรคต้อกระจกและผู้มีปัญหาสายตา จึงได้ดำเนินโครงการ ต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ผู้ที่ป่วยโรคต้อกระจกและผู้มีปัญหาสายตาได้รับการรักษาอย่าง ครอบคลุมในกลุ่มเสี่ยงทำให้ มองเห็นเป็นปกติ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต