ภาพกิจกรรม ส่งเสริมหนูน้อยรังสิต ดื่มนมแม่

ส่งเสริมหนูน้อยรังสิต ดื่มนมแม่
เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 83 ปี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 แม่หลวงของปวงชนชาวไทย และตรงกับสัปดาห์นมแม่โลก ในระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคมของทุกปี โดยความสำคัญและประโยชน์ นมแม่เป็นนมที่เหมาะสมกับทารกตั้งแต่วัยแรกเกิด เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นช่วงที่ทั้งร่างกายและสมองของเด็กต้องเติบโต ปัจจัยสำคัญที่สุดคือ นมแม่ เนื่องด้วยนมแม่เป็นนมที่เหมาะสมกับทารกตั้งแต่แรกเกิดเพราะมีสารอาหารที่เหมาะสมสำคัญหลายชนิด อาทิ โซเดียม โปตัสเซียม แมกนีเซียม วิตามินเอ บี อี ดี และเค พร้อมทั้งภูมิต้านทานที่ช่วยให้ทารก มีสุขภาพแข็งแรง 6 เดือนแรกเป็นช่วงสำคัญในการสร้างรากฐานและการเจริญเติบโตของสมองเด็ก จึงควรดื่มนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน จากนมแม่มีผลดีกับลูกและแม่ คือ ลูกได้สารอาหารไปเลี้ยงสมองที่เหมาะสมจากนมแม่มีไขมันชนิดพิเศษคือกรดไขมันไม่อิ่มตัว ดี เอ็น เอ ซึ่งช่วยในการเจริญเติบโตของสมอง ส่วนคุณแม่ลดน้ำหนักได้เร็วและไม่ขาดธาตุเหล็กเพราะมีระยะปลอดประจำเดือนนานขึ้นรวมทั้งทารกที่ได้ดื่มนมจากอกแม่โดยตรงจะมีความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย รัก ผูกพันและอุ่นใจเพราะการให้นมแม่แต่ละครั้งต้องมีการโอบกอดลูกแนบอก ทารกจะได้ยินเสียงหัวใจแม่เต้นซึ่งคุ้นเคยเหมือนได้อยู่ในท้องแม่อีกครั้ง เกิดความสุขใจ และความอบอุ่น ในวันข้างหน้า ส่งผลให้เด็กมีความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจ ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย กองสาธารณสุขฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมหนูน้อยรังสิตดื่มนมแม่
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต