ภาพกิจกรรม โครงการกำจัดเหาในเด็กนักเรียน ประจำปี 2557

โครงการกำจัดเหาในเด็กนักเรียน ประจำปี 2557
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต