ภาพกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุไต่ฮงกง

ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุไต่ฮงกง
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต