ภาพกิจกรรม การดำเนินงานควบคุมวัณโรค ตำบลประชาธิปัตย์© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต