ภาพกิจกรรม แอโรบิคสร้างเสริมสุขภาพช้างทอง© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต