ภาพกิจกรรม ปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีเมื่อมีอัคคีภัย

ปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีเมื่อมีอัคคีภัย
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต