ภาพกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุไต่ฮงกง© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต