ภาพกิจกรรม ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ชุมชนสินสมุทร

ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ชุมชนสินสมุทร
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต