ภาพกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันยาเสพติดด้วยฟุตซอล© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต