ภาพกิจกรรม สุขใจคลายปวดด้วยคลื่นเหนือเสียง

สุขใจคลายปวดด้วยคลื่นเหนือเสียง
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต