ภาพกิจกรรม สมุนไพรไล่ยุง

สมุนไพรไล่ยุง
เนื่องจากสภาพอากาศของบ้านเราในขณะนี้ เหมาะแก่การเจริญเติบโตของยุง จะเห็นได้จากที่ทุกๆคนจะบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่ายุงเยอะ จุึงทำให้ทางกลุ่ม Health & Care คิดที่จะทำโครงการสมุนไพรไล่ยุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน รำคาญ ของคนในชุมชน และยุงบางชนิดเช่นยุงลายยังเป็นพาหะของเชือไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อถูกกัดแล้วจะทำให้เป็นไข้เลือดออก ดังนั้นทางกลุ่มจึงคิดทำสมุนไพรไล่่ยุงเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงกัด และจากการที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนหมู่ที่ 6 ทราบบ้างแล้ว ผลปรากฏว่า ทุกคนชอบ พอใจ และอยากได้สมุนไพรไล่ยุงกันเป็นจำนวนมาก
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต