ภาพกิจกรรม ออกกำลังกายด้วยเปตอง

ออกกำลังกายด้วยเปตอง
กีฬาเปตองเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เรารู้จักกันดี และนิยมเล่นกันแพร่หลายทั่วทุกภาคของประเทศไทย เนื่องจากกีฬาเปตองได้แพร่หลายเข้าสู่ระบบการศึกษาของไทย จากการถูกเลือกให้เป็นกิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนได้พิจารณาเห็นว่ากิจกรรมเปตองเป็นกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ที่ส่งเสริมความสามัคคีและลดความเครียดจากภารกิจ หน้าที่การงานได้เป็นอย่างดี จึงทำให้กีฬาชนิดนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ชุมชนอยู่เจริญ มีการรวมกลุ่มผู้สนใจการเล่นกีฬาประเภทนี้ และได้ชักชวนกันเล่นเปตองมาได้ระยะหนึ่ง ปัญหาอุปสรรคที่พบคือลูกเปตองที่มีอยู่เก่าและจำนวนลูกไม่ครบ กลุ่มเปตองชุมชนอยู่เจริญ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อขอสนับสนุนอุปกรณ์ในการเล่นเปตอง
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต