ภาพกิจกรรม แอโรบิคสร้างเสริมสุขภาพช้างทอง

แอโรบิคสร้างเสริมสุขภาพช้างทอง
เนื่องจาก จพสช.ได้ตรวจสุขภาพผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีโรค เบาหวาน ความดัน เป็นส่วนมาก อันมาจาก อาหาร และ ขาดการออกกำลังกาย จึงได้ประชุม องค์กรณ์ / กลุ่มคนจัดตั้งโครงการการออกกำลังกาย เป็นกิจกรรมของร่างกาย ที่ช่วยสร้างเสริม และ คงไว้ซึ่งสุขภาพ และ ความแข็งแรงของร่างกาย เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และระบบ ไหลเวียน โลหิต การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และ ช่วยสร้างเสริม ระบบภูมิคุ้มกัน และ ช่วยป้องกันโรค ต่างๆ เสริมสร้างสุขภาพ และ ลดความเครียดได้ การเต้นแอโรบิค เป็นกิจกรรม การออกกำลังกายเข้าจังหวะ ที่มีความยืดหยุ่น สนุกสนาน สามารถเต้นได้ ทุกเพศ ทุกวัย
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต