ภาพกิจกรรม ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยศิลปะพื้นเมืองอิสาน

ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยศิลปะพื้นเมืองอิสาน
การออกกำลังกายที่ช่วยเสริมสร้าง และคงไว้ซึ่งสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกาย การออกกำลังกายที่สม่ำเสมอจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคระบบไหลเวียนโลหิต เบาหวาน และโรคอ้วน นอกจากนี้การออกออกกำลังกายยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตและลดความดันโลหิตได้ ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 3 จึงเสนอขอดครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยศิลปะพื้นเมืองอิสาน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต