ภาพกิจกรรม รู้จักไขมันทรานส์ภัยร้ายที่ใกล้ตัว

รู้จักไขมันทรานส์ภัยร้ายที่ใกล้ตัว
สุภาษิตไทยที่พร่ำสอนเรามาแต่เด็กๆว่า...ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ ยังคงเป็นสัจธรรมที่อยู่คู่โลก คู่สังคม ทันสมัย และไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่น เว้นแต่ความชรา ความเสื่อมแห่งวัย และสังขารจะเดินทางมาถึงเท่านั้น ความไม่มีโรค จะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใด คำตอบง่ายๆคือ ด้วยตัวของเราเอง ดั่งคำที่ว่า You are What You eat...กินอะไรเข้าไป ก็เป็นเช่นนั้น และเมื่อกินมันเข้าไปมากขึ้น โดยเฉพาะกินสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพร่างกาย โรคภัยต่างๆก็จะเบียดเบียนตัวมากขึ้น เมื่อถึงวันนั้น ไม่เพียงจะเจ็บตัวจากการเจ็บป่วย เดินไม่ได้ หรือบางคนต้องนอนเป็นผักอยู่บนเตียง หากแต่เงินที่เก็บมาทุกบาททุกสตางค์จากการทำงานหนัก ยังหมดไป เพราะการรักษาตัวถึงขั้นที่อาจทำให้เกิดภาวะล้มละลายได้ด้วยซ้ำ เนื่องเพราะค่ารักษาพยาบาลทุกวันนี้แพงระยิบ และยังมีแนวโน้มจะแพงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งคนยากจน หมดสิทธิ์ที่จะได้รับการรักษาพยาบาลที่ดี ไขมันทรานส์มีส่วนที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจขาดเลือด ฉะนั้นการเรียนรู้ภัยที่มาจากไขมันทรานส์จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการดำรงชีวิตของคนในปัจจุบัน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต