ภาพกิจกรรม ขยับกายลดปวดคอ บ่า ไหล่ ห่างไกลออฟฟิศซินโดรม

ขยับกายลดปวดคอ บ่า ไหล่ ห่างไกลออฟฟิศซินโดรม
ปัจจุบันพบว่ามีคนจำนวนไม่น้อยมีการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น ปวดคอ บ่า ไหล่ ออฟฟิศซินโดรม ซึ่งมีปัจจัยของการเกิดอาการดังกล่าวมีที่ไม่เหมาะสมที่จะต้องนั่งหรือยืน อยู่ท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลานานๆรวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการดูแล การรักษา ฟื้นฟู ที่ถูกต้อง ก็จะนำไปสู่การบาดเจ็บแบบเรื้อรัง ทำให้อาจจะมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานได้มากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ผู้ที่มีอาการปวดคอ บ่า ไหล่ สามารถดูแลตนเอง ได้ในระยะที่ยังสามารถรักษาเบื้องต้นได้ และป้องกันการบาดเจ็บแบบเรื้อรังนั้น จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ การดูแลตนเองจากอาการปวดคอ บ่า ไหล่ และส่งเสริมการออกกำลังกายที่ถูกต้องเฉพาะเจาะจงต่อความผิดปกติที่เกิดขึ้นส่งผลให้ความรุนแรงของโรคทุเลาลง
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต