ภาพกิจกรรม บาสโลปเปรมปรีดิ์

บาสโลปเปรมปรีดิ์
ชาวชุมชนเปรมปรีดิ์ มีความสนใจ และรักในการออกกำลังกาย เพื่อให้สุขภาพดีแข็งแรงลดค่ายาและการเดินทางไปหาหมอ ชาวชุมชนจึงได้ดำเนินการขอไลน์แดนซ์เปรมปรีดิ์ขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีส่วนร่วมกันในชุมชนและให้เกิดความสามัคคีขึ้นในชุมชนของตน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต