ภาพกิจกรรม ดนตรีบำบัด ชุดกลองยาวยืดอายุหมู่5

ดนตรีบำบัด ชุดกลองยาวยืดอายุหมู่5
ในปัจจุบันผู้สูงอายุจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนั้น ต้องประกอบไปด้วยทั้งทางร่างกาย และทางจิตใจ ชมรมผู้สูงอายุหมู่5 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการใช้ดนตรีเพื่อบำบัดสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ให้มีความแข็งแรง และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต