ภาพกิจกรรม นาฏลีลาสร้างสรรค์ 100 ปี

นาฏลีลาสร้างสรรค์ 100 ปี
การออกกำลังกายเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ในปัจจุบันนั้นการดูแลสุภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ควรปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง การออกกำลังกายนั้นมีหลายประเภท ทางกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เล็งเห็นถึงกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยว่าเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่จะทำให้สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ และสุขภาวะทางสังคม
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต