ภาพกิจกรรม การดูแลสุขภาพตามศาสตร์ของแพทย์แผนไทย

การดูแลสุขภาพตามศาสตร์ของแพทย์แผนไทย
ปัจจุบัน ปัญหาใหญ่ของประชาชนในวัยทำงาน และกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นเรื่องของสุขภาพ เช่น อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดหัว เคล็ดขัดยอก เป็นต้น ซึ่งสามารถบำบัดและบรรเทาอาการเหล่านั้นได้ด้วยวิธีการนวด เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ลดอาการเจ็บปวดและเมื่อยล้า การนวดเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ถูกถ่ายทอดจากคนก่อนมาสู่คนรุ่นหลัง มีทั้งการนวดเพื่อสุขภาพ การนวดเพื่อผ่อนคลาย การนวดเพื่อบรรเทาอาการ และยังเป็นการกระตุ้นระบบประสาทให้รู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และชุมชน กลุ่มนวดแผนไทย เทศบาลนครรังสิต เห็นถึงความสำคัญในการนวดบรรเทาอาการ เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย จึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มนวดแผนไทย เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ประชาชน และชุมชนได้
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต