ภาพกิจกรรม แข็งแรงและปลอดภัยไปกับวิถีกีฬา(เทควันโด)

แข็งแรงและปลอดภัยไปกับวิถีกีฬา(เทควันโด)
โครงการ "แข็งแรงและปลอดภัยไปกับวิถีกีฬา(เทควันโด) เป็นโครงการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายเด็กและเยาวชนในวันเรียน ระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการสนับสนุนให้เล่นกีฬา ซึ่ง โรงเรียนธัญบุรี มีกีฬาหลากหลายชนิด และที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี คือ ศิลปะการป้องกันตัว เทควันโด ซึ่ง นอกจากจะเสริมสร้างความแข็งแรงให้นักเรียน แล้ว นักเรียนยังสามารถใช้เป็นวิชาป้องกันตัว โครงการดังกล่าว อบรมนักเรียนของโรงเรียนธัญบุรี และผู้ที่สนใจใกล้เคียง และมีการฝึกซ้อมภายในโรงเรียนในทุกๆวัน หลังเลิกเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย ลดเวลาเรียน เพื่อให้เด็กๆ มีกิจกรรมพิเศษ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและอนามัย
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต