ภาพกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาวะทางกายในเด็กด้อยโอกาส

สร้างเสริมสุขภาวะทางกายในเด็กด้อยโอกาส
โรคเหาเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กหญิง เกิดจากการไม่รักษาความสะอาดของ ร่างกาย เครื่องนอน เป็นโรคที่น่ารังเกียจสำหรับคนทั่วไปและยังทำให้สุขภาพไม่ดีก่อให้เกิดความรำคาญกับผู้ที่เป็น เนื่องจากมีอาการคันศีรษะ ดังนั้นกองการศึกษามีความประสงค์จัดกิจกรรมเกี่ยวกับความสะอาดของร่างกาย
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต