ภาพกิจกรรม เยาวชนนครรังสิต เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น

เยาวชนนครรังสิต เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น
การว่ายน้ำมีความสำคัญในการดำรงชีวิตในปัจจุบันเป็นอย่างมากเพื่อที่จะได้ดูแลตัวเองให้รอดพ้นจากอุบัติเหตุทางน้ำแล้วยังสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ตลอดจนรู้จักวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล ซึ่งจะเกิดความปลอดภัยทั้งผู้ประสบเหตุและผู้ที่ให้การช่วยเหลือ การว่ายน้ำเป็นถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีอีกอย่างหนึ่งสามารถออกกำลังกายได้เกือบทุกส่วนในร่างกาย โรงเรียนมัธยมนครรังสิตตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาโดยตลอด จึงได้ดำเนินโครงการเยาวชนนครรังสิต เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในทุกด้าน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต