ภาพกิจกรรม เฝ้าระวังภาวะโภชนาการเกินและส่งเสริมการออกกำลังกายที่เหมาะสมในเด็กก่อนวัยเรียน

เฝ้าระวังภาวะโภชนาการเกินและส่งเสริมการออกกำลังกายที่เหมาะสมในเด็กก่อนวัยเรียน
จากการที่พบว่าเด็กนักเรียนในโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ มีภาวะโภชนาการที่เกินเกณฑ์ อยู่เป็นจำนวน 32 คน จึงได้ทำการสอบถามจากตัวเด็กและผู้ปกครอง พบว่าเด็กที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ส่วนใหญ่ทานอาหารที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับวัยเด็กและขนมกรุบกรอบ รวมทั้งไม่ค่อยได้มีการออกกำลังกาย ดังนั้นทางโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการทานอาหารที่มีประโยชน์ รวมถึงการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับเด็กนักเรียน การเต้นแอโรบิค การเต้นลีลาศไลน์แดนซ์ และการเล่นฮูล่าฮูป เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายกิจกรรมหนึ่งที่สามารถเล่นได้ ทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ ซึ่งจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ซึ่งจะส่งผลให้ดำรงชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพ และยังทำให้มีการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก อีกทั้งยังช่วยเผาผลาญไขมันได้ดี เนื่องจากกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ทำงาน ทำให้มีการไหลเวียนเลือดเพิ่มมากขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณของพลังงานที่ร่างกายนำไปใช้นั้นมาจากการเผาผลาญไขมันไปเป็นพลังงาน ทำให้ร่างกายมีปริมาณไขมันใต้ชั้นผิวหนังลดน้อยลง ส่งผลให้ร่างกายมีน้ำหนักลดลง
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต