ภาพกิจกรรม ไลน์แดนซ์สินสมุทร

ไลน์แดนซ์สินสมุทร
การเต้นไลน์แดนซ์ เป็นกิจกรรมออกกำลังกายเข้าจังหวะที่มีความยืดหยุ่น สนุกสนาน สมารถเต้นได้ทุกเพศ ทุกวัย ทำให้คนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกายและใจ และเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด ชาวชุมชนสินสมุทร ได้มองเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และประสงค์อยากให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มาร่วมออกกำลังกาย จึงได้เสนอไลน์แดนซ์ เพื่อเป็นการเสริมสุขภาพให้กับคนในชุมชนได้มีสุขภาพดี
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต