ภาพกิจกรรม ไลน์แดนซ์รังสิตนิมิตรใหม่

ไลน์แดนซ์รังสิตนิมิตรใหม่
การเต้นไลน์แดนซ์ เป็นกิจกรรมออกกำลังกายเข้าจังหวะที่มีความยืดหยุ่น สนุกสนาน ออกกได้ทุกเพศ ทุกวัย ทำให้สุขภาพแข็งเเรง คนในชุมชนเกิดความสามัคคี สมาชิกชุมชนรังสิตนิมิตรใหม่ ได้มองเห็นความสำคัญในการออกกำลังกายแบบไลน์แดนซ์เพราะให้ความสนุกสนาน และเป็นการออกกำลังกายที่ไม่หนักเกินไป ทางชุมชนรังสิตนิมิตรใหม่จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการไลน์แดนซ์รังสิตนิมิตรใหม่ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้กับชาวชุมชนรังสิตนิมิตใหม่และบุคคลทั่วไปรวมทั้งชุมชนใกล้เคียง
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต