ภาพกิจกรรม สุขภาพดี ด้วยไลน์แดนซ์ กับชุมชนอยู่เจริญ

สุขภาพดี ด้วยไลน์แดนซ์ กับชุมชนอยู่เจริญ
การเต้นไลน์แดนซ์ เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง ที่เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย และโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ เพราะเป็นการออกกำลังกายที่สนุกสนาน และเต้นได้ทุกเพศ ทุกวัย ทำให้สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ และทำให้คนในชุมชนเกิดความสามัคคีมากขึ้น การดำรงค์ชีวิตดีขึ้น อีกทั้งเยาวชนในชุมชนได้ห่างไกลจากยาเสพติด ทั้งนี้ ชาวชุมชนอยู่เจริญได้เล็งเห็นความสำคัญในการออกกำลังกายเต้นไลน์แดนซ์ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพดี มีความสุข เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป คนในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต