ภาพกิจกรรม อยู่เจริญ กาย ใจ แข็งแรง

อยู่เจริญ กาย ใจ แข็งแรง
การเต้นไลน์แดนซ์ เป็นกิจกรรมออกกำลังกายเข้าจังหวะที่มีความยืดหยุ่น สนุกสนาน สามารถเต้นได้ทุกเพศ ทุกวัย ทำให้สุขภาพกายและใจ แข็งแรง พร้อมทั้งมีการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพ รวมทั้ง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สมาชิกชุมชนอยู่เจริญ ได้มองเห็นความสำคัญในการออกกำลังกายแบบไลน์เเดนซ์ เพราะให้ความสนุกสนาน และเป็นการออกกำลังกายที่ไม่หนักจนเกินไป ทำให้ผู้สูงอายุ ก็สามารถร่วมออกกำลังกายไลน์แดนซ์ ได้อย่างปลอดภัย ทางชุมชนอยู่เจริญจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ สุขภาพดี มีความสุข ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้กับชาวชุมชนอยู่เจริญ และบุคคลทั่วไปรวมทั้งประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงที่รักสุขภาพ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต