ภาพกิจกรรม เลียบคลองรังสิตลีลาศ

เลียบคลองรังสิตลีลาศ
การลีลาศ เป็นกิจกรรมทางสังคม ที่ก่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีชีวิตชีวา คลายความตึงเครียด ทั้งร่างกายและจิตใจได้ดี นอกจากนี้แล้วการลีลาศ เป็นการออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เหมาะสมทั้งชายและหญิง และทุกกลุ่มวัย เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างบุคลิกลักษณะ ให้สง่างามในการเคลื่อนไหว ทางชมรมจึงเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต