ภาพกิจกรรม รวมพลังคนรังสิตเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

รวมพลังคนรังสิตเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เนื่องด้วยเดือนสิงหาคม เป็นเดือนแห่งการรณรงค์และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การเริ่มให้นมแม่เร็วที่สุด และให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียวล้วนๆ ใน 6 เดือนแรก ช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้ทารกแรกเกิด ลดการตายของทารกแรกเกิด ซึ่งเป็นอัตราส่วนใหญ่ของการตายของทารกในขวบปีแรกทั้งหมด น้ำนมแม่นั้นเหมาะสมกับทารกตั้งแต่แรกเกิด เพราะมีสารอาหารที่มีคุณค่าบำรุงสมองและร่างกายลูกพร้อมด้วยภูมิคุ้มกันโรค เปรียบเสมือนการวางเสาหลักให้กับชีวิตลูก นมแม่คือขุมทรัพย์ของธรรมชาติที่รอการถ่ายโอนไปสู่ร่างกายลูกน้อย เป็นทั้งอาหารกายและอาหารใจ เพราะการอุ้มลูกให้ดูดนมแม่ช่วยกระตุ้นประสาทรับสัมผัสของลูกได้เป็นอย่างดี ที่จะช่วยให้หนูน้อยมีสุขภาพแข็งแรง โดยเฉพาะนมแม่ 6 เดือนแรก
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต