ภาพกิจกรรม ไลน์แด้นซ์รังสิตนิมิตรใหม่

ไลน์แด้นซ์รังสิตนิมิตรใหม่
การออกกำลังกายแบบไลน์แดนซ์ เป็นการเต้นที่ผสมผสานระหว่างลีลาศและแอโรบิก ไลน์แดนซ์สามารถเต้นคนเดียว หรือเต้นแบบกลุ่มได้ ประโยชน์ของการออกกำลังกายไลน์แด้นซ์คือการฝึกกล้ามเนื้อ ช่วยให้ผ่อนคลายจากความเครียด ช่วยฝึกการบริหารสมอง ฝึกการจำท่วงท่า และเพิ่มบุคลิกที่ดี เมื่ออกกำลังกายเป็นประจำจะส่งผลให้การเคลื่อนไหวที่คล่องตัว กระฉับกระเฉงมากขึ้น เพราะเพลงที่ใช้ประกอบในการเต้น จะช่วยฝึกให้บังคับจังหวะตัวเองได้ง่ายและเร็วขึ้น ซึ่งเหมาะกับกลุ่มผู้สูงอายุและทุกวัย ดังนั้นกลุ่มคนรักสุขภาพรังสิตนิมิตรใหม่เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ จึงขอเสนอโครงการไลน์แด้นซ์รังสิตนิมิตรใหม่ เพื่อให้คนในชุมชนรังสิตนิมิตใหม่และชุมชนใกล้เคียงได้ออกกำลังกาย
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต