ภาพกิจกรรม กำจัดเหาในเด็กด้อยโอกาส

กำจัดเหาในเด็กด้อยโอกาส
หลักการเหตุผล โรคเหาเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กหญิง เกิดจากการไม่รักษาความสะอาดของร่างกาย เครื่องนอน เป็นโรคที่น่ารังเกียจสำหรับคนทั่วไปและยังทำให้สุขภาพไม่ดีก่อให้เกิดความรำคาญกับผู้ที่เป็น เนื่องจากมีอาการคันศีรษะ ดังนั้นกองการศึกษามีความประสงค์จัดกิจกรรมเกี่ยวกับความสะอาดของร่างกาย
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต